Nota: Nun ce sta na nota 'int'â che variazzione chesta paggena è scritta, s'ha ddà quinni standardizzà.Luigi Conocchia feua ne mmédeche, chirùrge i püéta 'ttalïàne.

Uìta i opéra

cagna

Nascétte a Sora, ne je 1876, addò pure merétte ne je 1906. E' je prìme pöéta tïalettàle seràne, nemmenàte da Clemente Merlo inte a je stùdïe Fonologia del dialetto di Sora, càse ca feua ne ualènte artìsta i ne ualènte scrìttore che canescéua bbone la grammateca i l'artecrefìja. Tenéua favèlla co tanta parte de la ggènte de Sora ca feua mmedeche i teneua 'a sta 'mmese a je ommene païsàne, addò petétte 'mbararese la léngua tïalettàle.

Lassatte na 'mpertànte antellegìa de püesìe, Frùnne de cerqua, stampàta a Arpìne ne je 1869.

Jonte 'ntèrne

cagna

Jonte 'sterne

cagna