Artìculë scrìttë in abbruzzésë
(urtuhrafië funètëchë)

Na pruvingë, a lë timbë dë l'andichë rumanë, érë la prëngëpalë suddëvësionë ammëništrativë dë la Res Publica nnë lë tèrrë forë dë l'Italië ca facéjënë capë a nu guvernatorë pruvingialë. L'organizzazionë dë ssë nuvë trëturjë érë mmanë, all'abbijë, a lu gënëralë ca l'avé pijétë, grazzië a na nurmalizzazionë dë lu dërittë rumanë nghë na léggë déttë 'n latinë lex provinciae.

Andichë pruvingë rumanë

Ujë è n’èndë autònomë d’ammënëštrazzionë štatalë dë na présë dë naziunë, da chéllë fëdëratë gnà è a lu Canada o a la Russië, a chéllë cëndralëzzatë gnà è a la Frangë. Ècchë a l'Italië è lu séconnë lëvèllë nnë la dëvësionë ammënëštrativë dë lu Štatë a mèzzë tra lë cummunë e lë rëggiunë, e è guvërnatë da nu Prësëdèndë (o guvërnatorë) de reggionë e da na Giundë, vutatë nghë lu suffraggë universalë.