Differenze nfra 'e verziune 'e "Canadà"

m
fix
Nessun oggetto della modifica
m (fix)
 
{{CASSETTO|MUL|Canëdë}}<!-- Inizio della voce in molisano -->
 
U '''Canëdë''' è nu paìš xë côbr a magjôrànz d'u [[Amérëghë (cöndënend)|cöndënend Mmërëghan]]. Zè-štènn d'u [[Mar Atalàntëghë]] nè-ll'ešt fin-u [[Mar Pačifëghë]] nè-ll'üèšt e fin-u [[Mar Artëghë]] n'u nord. È u sëcund xiù grand paìš d'u munn pë suprfìčj totàl, e fa cünfin tërrešt x-i [[Štat Ünit d'Amérëghë|Štat Ünit]] n'u sud e n'u norüèš.
 
 
Parìxj popëlë gja abbëtàvënë a terr ca öj occùp u Canëdë. Cümënzann n'i mil-quattëčiènd, spëdëzjun Brtanëghë e Frančés enn sploràt e, xiù dop, z'enn štabbëlìt lung a coštièr Atalàntëghë. N'u mil-settëčiènd-sëssand-a-tré, dop a [[Üèrr dë Sett Ann]], a Franč z'è rënünčat-ê quaš tutt i colonìj ca tënev na-ll'[[Amérëghë d'u Nord]].
 
{{FINE_CASSETTO}}<!-- Fine della voce in molisano -->
 
4 776

cagnamiente