Differenze nfra 'e verziune 'e "Gianfranco Micciché"

nisciuno oggetto d' 'o cagnamiento
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Attività =politico
|Epoca = 1900
|Epoca2 = 2000
|PostNazionalità = , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega al CIPE e leader di ''[[Forza del Sud]]''
}}
Gianfrànc Miccìché (Palermò, 1º aprilè 1954) è nu' politìc italianò, sottosegretariò e' Statò a' Presidènz ro' Consigliò, cu delegà o' CIPE e leadèr e' Forzà ro' Sud.
==Biografia==
Gianfrànc Miccìché nascè in na' famiglià agiatà ra' borghesià palermitanà. o' pate era nu' aveto dirigènt ro' Bancò e' Sicilià. Compiè e' suoì studì in scuolè laichè a Firènz e a Palermò. Suo fratèll Gaetàn è Direttòr Generàl e' Bancà Intesà Sanpaòl , l''àltr fratèll Guglièlm è o' vicè presidènt ro' Palermò; suo zio Luigì, invecè, fu consiglièr ra' stessà sociètà e' calciò a' finè deglì annì cinquantà.
 
Nèl 1984, graziè a' conoscènz e' Marcèll Dell''Utrì, divènt dirigènt e' Publitalià ''80, aziènd e' Silviò Berlusconì, ppe a' qualè divièn direttòr ra' sedè e' Palèrm primà e e' Brescià poi.
===Politica==
Miccìché si avvicìn a' politìc neglì annì ''70, aderènd ra studènt o' movimènt e' sinìstr extraparlamentàr Lottà Continuà[1].
 
L sua esperiènz politìc ricomincià into 1993, quann è chiammat ra Silviò Berluscòn cu altrì ommn e' Publitalià ''80 ad impegnàrs in Forzà Italià, e' cui assumè l''incarìc e' coordinatòr regionàl in Sicilia.
===Sottosegretariò e poi ministro== =
Vièn elettò deputàt a' Camerà into 1994 into Polò re' Libèrtà, . into primò govèrn Berluscòn è sottosegretariò e' Statò o' Ministèr dei Traspòrt e ra' Navigazionè. Riconfermàt into 1996 a' Camerà.
 
Utente anonimo