Differenze nfra 'e verziune 'e "Gianfranco Micciché"

Pagina sostituita con ''''Gianfranco Micciché''' (Palermo, 1º abbrile 1954) è 'nu puliteco taliano. Già cchiù vote menisto e leader 'e Granne Sud, ddo 28 ...'
(scancellà)
(Pagina sostituita con ''''Gianfranco Micciché''' (Palermo, 1º abbrile 1954) è 'nu puliteco taliano. Già cchiù vote menisto e leader 'e Granne Sud, ddo 28 ...')
'''Gianfranco Micciché''' ([[Palermo]], [[1 'e abbrile|1º abbrile]] [[1954]]) è 'nu puliteco [[talia]]no. Già cchiù vote menisto e leader 'e [[Granne Sud]], ddo [[28 'e abbrile]] [[2013]] ô [[1 'e aùsto]] [[2013]] fuje Sottosegretario 'e Stato d"a Pubbreca ammenistrazzione e semplificazzione sott' 'o Menisto [[Gianpiero D'Alia]] dint'ô [[Enrico Letta|Guvierno Letta]].
{{delete|Traduzione automatica senza scrupolo.}}
{{T|italiana}}
{{Carica pubblica
|nome = Gianfranco Micciché
|carica= Ministro dello Sviluppo e Coesione territoriale
|mandatoinizio = 23 aprile [[2005]]
|mandatofine= 17 maggio [[2006]]
|presidente = [[Silvio Berlusconi]]
|predecessore =
|successore=
}}
{{Carica pubblica
|nome = Gianfranco Micciché
|carica= Vice Ministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
|mandatoinizio = 11 giugno [[2001]]
|mandatofine= 23 aprile [[2005]]
|presidente = [[Silvio Berlusconi]]
|predecessore = Vincenzo Visco (da ministro)
|successore= Giuseppe Vegas
|carica2 = Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
|mandatoinizio2 = 12 maggio [[2008]]
|mandatofine2 =
|presidente2 = [[Silvio Berlusconi]]
|predecessore2 = Fabio Gobbo
|successore2 = in carica
|partito = [[Forza Italia]] (fino al 2009) <br> PDL (2009-2010)<br>[[Forza del Sud]] (dal 2010)
}}
{{Membro delle istituzioni italiane
|nome = Gianfranco Micciché
|istituzione=Camera
|immagine =
|dimensione =
|didascalia =
|titolo =
|professione = Dirigente
|partito = [[Forza Italia]], Il Popolo della Libertà, [[Forza del Sud]]
|legislatura = XII,XIII,XIV, XV, XVI
|gruppo_parlamentare = [[Forza Italia|FI]], PdL
|coalizione = Polo del Buon Governo, Casa delle Libertà, PdL-[[Lega Nord]]-MpA
|circoscrizione = XXIV (SICILIA 1)
|collegio =
|incarichi =
XII Legislatura
*Membro della IX Commissione permanente (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)
 
[[Categurìa:Biografie]]
XIII Legislatura
[[Categurìa:Puliteche]]
*Membro della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari dal 12 novembre 1996
*Membro della V Commissione permanente (Bilancio) dal 28 luglio 1998
 
XIV Legislatura
*Membro della XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea)
 
XV Legislatura
*Membro della VI Commissione (Finanze) (dal 6 giugno [[2006]] al 27 settembre 2006)
XVI Legislatura
*Membro della XIII Commissione (Agricoltura) dal 21 maggio 2008 (sostituito da Giuseppe Francesco Maria Marinello)
|sito = http://www.camera.it/cartellecomuni/leg16/include/contenitore_dati.asp?tipopagina=&deputato=d37690&source=%2Fdeputatism%2F240%2Fdocumentoxml.asp&position=Deputati\La%20Scheda%20Personale&Pagina=Deputati/Composizione/SchedeDeputati/SchedeDeputati.asp%3Fdeputato=d37690&Nominativo=MICCICHE%27%20Gianfranco
}}
{{Bio
|Nome = Gianfranco
|Cognome = Micciché
|ForzaOrdinamento = Micciche, Gianfranco
|Sesso = M
|LuogoNascita = Palermo
|GiornoMeseNascita = 1 'e abbrile
|AnnoNascita = 1954
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Attività =politico
|Epoca = 1900
|Epoca2 = 2000
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega al CIPE e leader di ''[[Forza del Sud]]''
}}
==Biografia==
Gianfrànc Miccìché nascè in na' famiglià agiatà ra' borghesià palermitanà. o' pate era nu' aveto dirigènt ro' Bancò e' Sicilià. Compiè e' suoì studì in scuolè laichè a Firènz e a Palermò. Suo fratèll Gaetàn è Direttòr Generàl e' Bancà Intesà Sanpaòl , l''àltr fratèll Guglièlm è o' vicè presidènt ro' Palermò; suo zio Luigì, invecè, fu consiglièr ra' stessà sociètà e' calciò a' finè deglì annì cinquantà.
 
È statò dirigènt d''aziendà, ppe undicì annì, pressò l''Istitùt Regionàl ppe o' Finanziamènt re' Industriè (IRFIS) in Sicilia.
 
Nèl 1984, graziè a' conoscènz e' Marcèll Dell''Utrì, divènt dirigènt e' Publitalià ''80, aziènd e' Silviò Berlusconì, ppe a' qualè divièn direttòr ra' sedè e' Palèrm primà e e' Brescià poi.
==Politica==
Miccìché si avvicìn a' politìc neglì annì ''70, aderènd ra studènt o' movimènt e' sinìstr extraparlamentàr Lottà Continuà[1].
 
L sua esperiènz politìc ricomincià into 1993, quann è chiammat ra Silviò Berluscòn cu altrì ommn e' Publitalià ''80 ad impegnàrs in Forzà Italià, e' cui assumè l''incarìc e' coordinatòr regionàl in Sicilia.
===Sottosegretariò e poi ministro===
Vièn elettò deputàt a' Camerà into 1994 into Polò re' Libèrtà, . into primò govèrn Berluscòn è sottosegretariò e' Statò o' Ministèr dei Traspòrt e ra' Navigazionè. Riconfermàt into 1996 a' Camerà.
 
All eleziòn amministratìv ro' 1997 si candìd Sindàc e' Palèrm ppe o' Polò ppe e' Libèrtà, ma vienè sconfìtt dal candidàt ro' centrosinìstr Leolùc Orlando.
 
Rielètt a' Camerà into 2001, cu a' formaziòn ro' Govèrn Berluscòn II, vienè nominàt vice-minìstr o' ministèr dell''Economià e re' Finànz cu delegà allò svilùpp ro' Mezzogiòrn ed a' rappòrt cu l''Uniòn Europeà e cu e' Regionì. sempe dal 2001 divièn docènt a contràtt e' “Politìch e' svilùpp e pianificaziòn re' operè pubblìch int'e' areè debolì” all’intèrn ro' Dottoràt e' ricèrc in Traspòrt dell’Universìtà e' Reggiò Calabria
 
Dòp a' crisì e' govèrn ro' 2005, cu o' nuovò Govèrn Berluscòn III, Miccìchè è nominàt Minìstr dell''appèn istituìt Ministèr ppe o' Svilùpp e a' coesiòn territoriàl (senzà portafogliò). .
===Presidènt dell''Assembleà regionàl sicilianà==
All eleziòn politìch ro' 2006 confèrm o' suo seggiò a Montecitoriò e int'a' XV legislatùr fa partè ra' VI commissiòn finanzè. duje mis aropp' divièn deputàt regionàl in Sicilià cedènd o' seggiò appenà conquistàt o' Parlamènt a Ida D''Ippolito.
 
Nèl lugliò ro' 2006 è elettò Presidènt dell''Assembleà Regionàl Sicilianà. ra Presidènt ra' Fondaziòn Federìc II Miccìchè nominà direttòr generàl l''èx deputàt Albèrt Acièrn ca' sarà arrestàt ra' Guardià e' Finànz into 2009 ppe peculàt e appropriaziòn indebìt e' fondì ra' stessà Fondazionè. sicond e' accertamènt dei finanzièr e' cartè e' credìt ra' Fondaziòn eranò utilizzàt ppe pagarè viaggì, bollètt Sky ed Enèl, telefonià, hi-fì e scommèss pressò casìnò on line.
 
Neì primì mis ro' 2008, Miccìchè ha invitàt e' dimissiòn o' governatòr siciliàn e suo ex alleàt storìc Salvatòr Cuffarò, ufficialmènt nun cchiu' appoggiàt a causà ra' condànn e' primò gradò a cinquè annì ppe favoreggiamènt semplicè. A febbraiò ro' 2008, aropp' averlò a lungò smentitò, annuncià e' volerè candidàrs a' Presidènz ra' Regiòn Siciliàn cu na' listà proprià dal nomè "rivoluziòn sicilianà", pure in contràst cu Silviò Berlusconì, nun potènd appoggiàr o' candidàt in pectòr ro' MPA e dèll''UDC Raffaèl Lombàrd a causà ro' suo strètt legamè cu Salvatòr Cuffarò. Miccìchè, aropp' e' critìch dei suoì alleàt e' Alleànz Nazionalè e ro' suo stessò Partìt ca' o' invitàn a desistèr ed nu' incòntr cu Silviò Berluscòn e Marcèll Dell''Utrì, rinuncià a' corsà solitarià in cambiò e' na' posiziòn importànt into futurò govèrn Berlusconì. o' 24 febbraiò annuncià quindì o' propeto sostègn a Raffaèl Lombardò.
===PDL e Pdl sicilia===
Nèll eleziòn politìch italiàn ro' 2008 è ritòrn a' Camerà dei deputàt cu o' Popolò ra' Libèrtà. o' 12 maggiò 2008 o' Consigliò dei minìstr nominà Miccìchè Sottosegretariò e' Statò a' Presidènz ro' Consigliò cu delegà o' CIPE.
 
Nonostànt sia statò tra e' parlamentàr ca' hannò sostenùt a' rifòrm federàl volutà ra' Legà Nòrd, durànt a' primavèr ro' 2008 Miccìchè annuncià cchiu' vote' a' volòntà e' partecipàr a' costruziòn e' nu' nuovò Partìt ro' Sùd, in gradò e' bilanciàr o' crescènt e forta squilibriò ca' into govèrn Berluscòn IV si va affermànd a favorè ro' nòrd ro' Paesè. o' progettò, ca' o' vere inizialmènt co-protagonìst assièm o' Presidènt ra' Regiòn Siciliàn e leadèr dèll''MPA Raffaèl Lombardò, naufràg aropp' e' pressiòn e' Silviò Berlusconì.
 
IL 3 novèmbr 2009 è nu' dei promotorì, insièm a' "finianì", ra' scissiòn into Popolò ra' Libèrtà in Sicilià, a ffa' nascèr all''Assembleà Regionàl Siciliàn o' gruppò ro' PdL Sicilia.
 
Nèl marzò 2010 Miccìchè dichiàr e' esserè dispòst a lasciàr o' Pdl ppe crearè o' Partìt ro' Sud.
 
Nell''estàt ro' 2010 o' rappòrt tra Gianfrànc Miccìchè e Raffaèl Lombàrd si deteriorà. chello ca' era o' Pdl Sicilià si spaccà in Futurò e Libèrtà ppe l''Italià (nuovà formaziòn politìc guidàt a livèll nazionàl ra Gianfrànc Finì) e into gruppò e' ex Forzà Italià guidàt ra Miccìchè ca' annunciàn a' nascìt e' nu' nuovò partitò. into rimpàst ca' ra vità o' quartò Govèrn ra' Presidènz Lombardò, o' gruppò e' Miccìchè vienè tagliàt fori e si collòc all''opposizionè.
==FDS==
Il 12 ottòbr 2010 Miccìchè fondà o' nuovò partìt denominàt Forzà ro' Sùd, cu nu' gruppò parlamentàr àll''ARS e' 5 deputàt regionalì, ca' vienè presentàt ufficialmènt o' 30 ottòbr successivò.
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.governo.it/Governo/Biografie/sottosegretari/Micciche_Gianfranco.html Scheda] sul sito del [http://www.governo.it Governo Italiano]
* [http://www.gianfrancomicciche.net Blog di Gianfranco Micciché]
* {{openpolis|id=563}}
 
 
[[Categoria:Persoaggi]]
7 744

cagnamiente