Differenze nfra 'e verziune 'e "Lengua ufficiale"

nisciuno oggetto d' 'o cagnamiento
Na' '''lengua ufficiale''' è a' linguà ca' nu' [[stato]] sovràn ha legalmènt adottàt ppe a' produziòn dei proprì documènt ufficialì, comm e' leggì, e' attì giudiziàr e notarilì. Organìsm sovranazionalì, o associaziòn privatè, possòn definìr na' proprià lengua ufficiale ca' può esserè divèrs ra chella ro' pais in cui hannò sedè, soprattùtt si collabòr cu sociètà stranièr o tutelà minorànz linguistichè.
 
La maggiòr partè deglì statì scegliè na' solà linguà a cui affidàr chistu titolò. Solitamènt essà è chella parlàt ra' maggiòr partè dei suoì cittadìn comm linguà madrè e su cui si basanò a' cultùr e a' letteratùr autoctonè. Paesì assaie vastì, federaziòn ca' riuniscòn popolì assaie differènt ppe tradiziòn e cultùr (ad esempiò l''èx [[Jugoslavià]]) o regiòn chè, comm into casò ra' [[Svizzerà]], costituiscòn o' puntò e' incòntr e' divèrs popolì, possòn designàr duje o cchiu' linguè ufficialì. In chisti statì e' cittadìn song solitamènt bilinguì (o, si into pais vengòn utilizzàt variè linguè, hannò comunquè conoscènz basilàr e' tuttè), e' documènt ufficiàl song tradòtt in tuttè e' linguè. [[Giornalì]], [[televisiòn]] ed [[emittènt radiofonìch]] si specializzàn invecè in na' [[linguà]] (solitamènt chella ra' regiòn aro' hannò sedè). In [[BelgiòBelge]], primà dell''avvènt dell'[[Eurò]], eranò emessè seriè e' monetè in frànch cu iscriziòn in francès e in fiammingò. e' statì africàn o, cchiu' in generalè, chilli ca' song statì colonizzàt daglì europeì usanò e' linguè dei paesì ca' li hannò occupàt in quantò e' linguàgg autoctòn song oggì quasì dimenticàt o troppò semplìc ppe potèrs adeguàr e' attuàl necessìtà comunicatìv (in particolàr chelle a carattèr tecnologìc o scientifico).
 
All''intèrn deglì attuàl paesì è comunè trovàr regiòn in cui e' abitànt usinò na' linguà divèrs ra chella parlàt into restò ro' territoriò (in [[Italià]] è nu' esempiò l''[[Alt Adige/Südtiròl]], ca' finò a' conclusiòn ro' primò conflìtt mondiàl appartenèv all''[[Impèr Austro-Ungaricò]]) o emigraziòn e' massà (in alcunì paesì ro' Piemònt settentrionalè, int'e' pressì ro' confìn tra [[Italia]] e [[Svizzerà]], vivonò popolaziòn e' parlàt tedescà). nu' altrò tipò e' minorànz linguistìc è costituìt dai dialètt chè, in alcunè regiòn si affiancàn a' linguà ufficialè).
245

cagnamiente