Differenze nfra 'e verziune 'e "Galerio"

nisciuno oggetto d' 'o cagnamiento
Fuje cuntrarie a' riliggiona cristiana e forze pè currivo suojo s'avettene e' pirsecuzzione c'accumminciajene c'ù l'editte ro' 23 fevraro [[303]], juorno de li Terminalia, festa rumana d'ò siggnificate simboliche pecchè rapprisintava o' rituorne allu paganesimo vuluto ra Galerio. Li poste addò se nù'ncuntraveno li Cristiane fujeno destrutte, ppe paura e' viulenze e de' riunione segrete, e' Scritture fujeno appicciate, e' cristiane fujeno turturate e nun putevano appellarse a nisciuno Judice p'è quassiasi causa che era cunraria a lloro. Dint'all'anne [[305]], quanne 'nce fuje l'abdicazzione ddè dduje Auguste: Diocleziano e Massimiano, se pigliaje o' titolo e' Augusto, assieme à Costanzo Cloro e scegliette comm'à cesare e erede d'ò suojo disiggniato Massimino Daia, figlie ra' sora soja: datose ca 'ntramente era addiventate Cesare d'à parte occidentale Flavio Valerio Severo, nu' fidele seguace do suojo, se truvava dint'à la pusizzione d'addiventare l'unico padrone d'ò Munno Rumano alla morte de Costanzo. Pè mantenè forte a pusizzione soja teneva comm'ospite à corte ò figlie e' Costanzo Cloro, Costantino.
 
Dòp aDpp'è mortèmorte e'è CostànzCostanzo CloròCloro, l'ann'ànnaroppe successivòa Eboracum (York), el'esercete suesuojo truppènummmenaje neAugusto proclamaròn augùst a Eboracùm (Yòrk) o'ò figlie CostantìnCustantine, ppe'tramente' contemporaneamènt o' figlie e' Massimianò, Massenziò si proclamàv augùst in Italià. aropp' l''eliminaziòn e' Flaviò Severò e nu' tentatìv senzà succèss e' invasiòn dell''Italià into 307, e' duje augùst Diocleziàn e Massimiàn si riuniròn a Carnuntùm into 308 e tentaròn e' ristabilìr o' sistèm tetrarchìc nominànd Liciniò augùst e Costantìn cesarè ppe a' partè occidentalè, ma Costantìn e Massimìn Daià nun accettaròn a' posiziòn subordinàt e si ebberò dunquè quàttr augustì, Galeriò e Massimìn Daià in orientè, Liciniò in Illirìc e Costantìn in Gallià, Spagnà e Francià, ppe'tramente' Massenziò restavà, comm usurpatorè, in Italià e Africà.
 
Il 30 aprilè ro' 311 fu emessò a Nicomedià l''edìtt generàl e' tolleranzà, a nomè deglì augùst Galeriò, Liciniò e Costantinò, ca' sègnò a' finè re' persecuziòn contrò e' cristianì. Lattanziò, ca' ripòrt o' testò dell''edittò, ammonìsc l''imperatòr ppe a' repressiòn ra' fedè cristianà. into De mortibùs persecutorùm (48, 2-13) prevèd o' destìn o' qualè vannò incòntr tuttì e' persecutòr e descrìv a' cancrèn ra cui Galeriò vennè colpitò, ca' portò l''imperatòr a' mortè si iuorni aropp' a' pubblicaziòn dell''edittò.
Utente anonimo