Differenze nfra 'e verziune 'e "Sammuche"

L’aggènd ë gl pais ë gl nòrd Auròpa në fav në vin.
 
Zë në pò fà në gnòštr kë në këlor kë va da gl bblu a gl viòla. Pë kuess, zë tieva macënà gl frutt dend a l'akkua, lassènnëglë ammòll na jërnata sana kë ddu kukkiar ë tè (ke, essènn rikk ë tannin, fissa bbuon gl këlur). Zë filtra e zë fa vogl dend a na kazzaròla skëpërkiata. Òpp kuess, zë jetta dend l'allum ë pëtassië mbólvërë e na ndekkia ë ggòmma arábëka macënata fina fina.
 
=== Frunn ===
Pë štrëkià gl surg kë štav dend a gl uort, z’azzúppënë diec kil ë frunn dend a vind letra d’akkua pë na décëma ë juorn. Fatt kuess z’annakkua tutt kos kë n’ávëtë diec letra d’akkua. Zë pomba kkiù vòt attòrn a lë kiand attakkat da gl surg.
Utente anonimo