Lengua serba: Cagnamiente nfra 'e versiune

m
fix homoglyphs: convert Latin characters in п[o]ступ[aj]у to Cyrillic
m (fix homoglyphs: convert Latin characters in [O]н[a] to Cyrillic)
m (fix homoglyphs: convert Latin characters in п[o]ступ[aj]у to Cyrillic)
|iso3 =
|sil = SRP
|estratto = Сва људска бића рaђajу сe слoбoднa и jeднaкa у достојанству и правима. Она су oбдaрeнa разумом и свешћу и трeбa jeдни прeмa другима дa пoступajупоступају у духу брaтствa.
|codice = sr
}}
22

cagnamiente