Ij so del'Abbrùzzë!

Parallax-scroll-example.gif

Ni li saccë bbonë lu napuletan picchè so di Pishcar, però cacchë cos li pozz pure pruvà a fà aecc! Sctatemë bonë!